brizganje plastike

Injekcijsko brizganje plastike je proces, pri katerem se potiska stopljeno plastiko v orodje ali matrico

Dandanes so na voljo različne tehnologije, ki nam pomagajo na učinkovit način izdelovati najrazličnejše produkte oziroma izdelke. Mednje na primer sodijo injekcijsko brizganje plastike, brizganje s plinom, termoformiranje, ekstrudiranje, pihanje.

Postopek, pri katerem se potiska stopljeno plastiko v orodje ali pa v matrico, se imenuje injekcijsko brizganje plastike. Potem ko se plastika ohladi, se orodje lahko odpre in izvrže plastični del. Dandanes je tovrstna tehnologija zelo razširjena, ker se lahko uporablja tako za izdelavo posameznih testnih primerkov kot tudi za masovno proizvodnjo.

Različne vrst naprav za injekcijsko brizganje plastike

Na sploh poznamo različne brizgalne naprave. Med seboj se razlikujejo zlasti po sili spenjanja orodja. Sam proces brizganja plastike pa je sestavljen iz več korakov. To so zapiranje orodja, brizganje, dodatno doziranje, ohlajanje, odpiranje orodja in izmet orodja.

V prvem koraku, ki je značilen za injekcijsko brizganje plastike, zapiralna enota zapre obe polovici orodja. Pred brizganjem, torej pred drugim korakom, je treba najprej nasuti umetno maso, ki je v obliki zrnc, in sicer v lijak. V njem se zrnca stopijo, polž pa jih potiska naprej. Ko je akumuliranega zadosti stopljenega materiala, se polž pomakne naprej ter stopljeno plastiko potisne skozi šobo v orodje.

Relativno nov način predelave polimerov

Sicer pa je injekcijsko brizganje plastike relativno nov način pridelave polimerov. V zadnjem času se je izjemno razširil. Vsekakor pa se ponaša tako s prednostmi kot tudi s slabostmi. Med ključne prednosti prištevamo to, da ima izjemno velike proizvodne zmogljivosti, da ne zmanjšuje visokih toleranc izdelkov pri velikih serijah, da lahko pri procesu uporabljamo najrazličnejše materiale.

Ključne prednosti za injekcijsko brizganje plastike so še visoka stopnja avtomatizacije, majhna količina odpadkov in ne nazadnje le malo potrebne obdelave oziroma dodelave po samem procesu oziroma brizganju.

Naj omenimo še slabosti. To so precej visoki stroški nakupa orodja, možni visoki stroški obratovanja in oblika izdelkov mora biti takšna, da se jih lahko dovolj učinkovito vbrizga v orodje.

Read More