Računovodstvo

Kakovostno računovodstvo so sanje vsakega podjetnika

Ponudbe računovodstva je danes ogromno, a ni vsak računovodski servis enako kakovosten. Pravilna izbira servisa se vam lahko bogato poplača, saj lahko zaradi tega prihranite zajeten kupček evrov. računovodstvo, ki ponuja najcenejšo storitev. Odloča se tudi na podlagi priporočila prijateljev in se ne poglobi v analizo ponudbe računovodskih servisov. Pomembno je, da se v računovodstvu, ki ga izberete, spoznajo na dejavnost, ki jo opravljate. Ključno je tudi to, da je nenehno razpoložljiv, če se bo pojavila potreba po njegovi pomoči. Zaradi tega, ker se podjetniki na začetku poslovne poti premalo informirajo, pogosto pride do nezadovoljstva in zamenjave računovodskega servisa. Večina podjetnikov od računovodje pričakuje kakovostno storitev ter vse od natančnosti, poznavanja zakonodaje ter usposobljenosti za to, da se ukvarja tudi s svetovanjem. Ko izbirate servis, se vprašajte: v kakšnem obsegu potrebujem njegove storitve? Ali mi ta servis lahko nudi vse to?

In katere so osnovne dejavnosti računovodskih  servisov? Računovodski servisi vodijo poslovne knjige, analitične evidence dobaviteljev in kupcev, spremljajo odprte postavke, vodijo register osnovnih sredstev, obračunavajo plače in druga izplačila za fizične osebe, obračunajo DDV, sestavljajo računovodske izkaze, letno poročilo, davčne obračune … Seveda njihova ponudba lahko zajema še druge stvari, kot so izdelava individualnega poročila, analize in izkazov poslovanja, nudenje pomoči v zvezi z optimiziranjem stroškov poslovanja, različne oblike svetovanja, priprava opominov, izdelava pogodb, aktov … Dobro računovodstvo se bo vedno prilagodilo tudi individualnim željam njihove stranke in ji nudilo individualno storitev. Preden se odločite za računovodski servis, se pozanimajte o formalni in neformalni izobrazbi računovodje. Vprašajte ga, kako pogosto se izobražuje in kakšne izkušnje ima s področjem, na katerem delujete vi.…

Read More